×

رشد کسب و کار شما

01

جایی باشید که مشتریان شما هستند

هزاران مشتری کسب و کارهای مختلف در اپلیکیشن بوکردسک، روزانه خدمات مختلفی را رزرو می کنند که می توانند هر کدام مشتری خدمات و محصولات شما باشند. همچنین شبکه سایت های همکار وسیعی با ما همکاری می کند که احتمال یافتن مشتریان بالقوه برای شما را بیشتر می کند، از این فرصت هم افزایی کسب و کارها کنار هم استفاده کنید و جایی باشید که مشتریان شما هستند

02

بازاریابی خود را هدفمند کنید

شما روزانه فعالیت های متفاوتی با هزینه های بسیار زمانی و مالی برای بازاریابی کسب و کار خود انجام می دهید، اما حقیقتا کدام یک از آنها موثرتر است؟ با هوش تجاری داشبورد بوکردسک شما می توانید اثربخشی فعالیت های مرتبط با بازاریابی خود را پایش کنید 

کسب و کار خود را هوشمندانه مدیریت کنید

01

روزهای خلوت کاری را از یاد ببرید

در روزها یا ساعات خاصی شاید کسب و کار شما ساعات خلوتی را تجربه کند، با ابزارهای متفاوت بوکردسک، و طراحی  برنامه های متفاوت، پیشنهادها و تخفیف های متنوع از زیرساخت ها و امکانات کسب و کار خود بهینه تر استفاده نموده و ساعات خالی را به ساعات پولساز تبدیل کنید

02

نظم در حساب ها و پرداخت های مشتریان

با دفاتر مختلف حساب با دست خط های متفاوت، فایل های اکسل جداگانه، عکس گرفتن از فیش های پرداختی یا دیگر روش های مستند نمودن حسابهای خود خداحافظی کنید. در بوکردسک با مراجعه به حساب هر مشتری، به سابقه پرداخت های آن دسترسی پیدا می کنید، پرداخت های الکترونیک، سبب می شود که حساب تمامی خدمات و محصولات شما، کاملا شفاف و دقیق مشخص شود. همچنین سیستم بوکردسک، پشتیبانی قوی از تمامی اطلاعات مهم شما بعمل می آورد 

03

مدیریت یکپارچه و آسان

به کمک داشبورد مدیریتی بوکردسک، تمام فعالیت های مرتبط به مدیریت خدمات و محصولات، مشتریان، فروش، بازاریابی، انبارها، تخفیف ها ، کارت های هدیه، شبکه های اجتماعی کسب و کار شما و ... در یک پلتفرم با هم کنترل و مدیریت می کنید

04

مشتریان خود را به کسب و کارتان وفادار کنید

سطح ارائه خدمات خود را برای مشتریان فعلی خود بالاتر ببرید، با تجربه رزرو خدمات شما به صورت آنلاین و به کمک اپلیکیشن، شخصیت حرفه ای کسب و کار خود را شکل دهید، با کمک مشتریان فعلی خود و تخفیف بر مبنای دعوت از دوستان، شبکه مشتریان خود را گسترش دهید و از مشتریان جدید، مشتریان وفادار بسازید

05

رزرو قرار ملاقات 

آنلاین - هر زمان، هرجا

تا بحال چند بار بخاطر پاسخ به تلفن از ارائه خدمت بی نقص به مشتریانی که عاشقشان هستید، دور شده اید، و به خاطر کمبود زمان، پشت خط هم کامل به مشتری پاسخ نداده اید؟ رزرو آنلاین خدمات، به مشتریان آزادی بیشتری در انتخاب زمان مناسب بدون هیچ شتابی می دهد. همچنین شما می توانید خدماتی بی نقص به مشتریانی که در محل کسب و کارتان هستند، ارائه دهید، بدون اینکه نگران سیستم رزروشن و پر بودن تقویم کاری خود باشید. رزرو های خود را به بوکردسک بسپارید